Условия за наемане

Общи условия за наем на автомобил от Grent


1. Изисквания към наемателя

Наемателят трябва да представи валидна шофьорска книжка издадена преди минимум 1 година с контролен талон, лична карта, постоянен адрес и адрес в България.

Граждани на държави извън Европейския съюз трябва да представят и валидна международна шофьорска книжка.

1.1 Минимална възраст и ограничения при наемане на групи автомобили:

20 години – за групи MСMR, EDMR.

21 години – за групи CDMR, CDAR, IDMR, IDAR, SVMR, IWMR, ITAR, SDMR,SDAR, FDMR, FDAR.

25 години и шофьорска книжка от минимум 3 години – за всички останали групи.

Наематели, които нямат навършени 21 години заплащат такса в размер на 20 € за наем.

1.2 Начини на плащане

Приемат се следните кредитни карти: Visa, Mastercard (Eurocard), American Express.

Плащане в брой се приема в комбинация с валидна кредитна карта.

За наем на автомобил от групи LDAR, XFAR и XDAR се изискват две кредитни карти.

 

2. Застраховки

2.1 Гражданска отговорност

Цената на наема включва застраховка „Гражданска отговорност” съгласно българското законодателство.

2.2 Такса за ограничаване на отговорността при щета и кражба

Такса „Щета” и такса „Кражба” са включени в наемната цена и в случай на щета или кражба намаляват отговорността на наемателя до размера на следните суми за съответните класове автомобили:

200 € – MСMR, EDMR, CDMR, CDAR, IDMR, IDAR, IWMR

400 € – SVMR, SDMR, FDMR, FDAR, SFMR, SFAR

800 € – PDAR, LDAR, FVMR

1 200 € – XFAR, XDAR

 

2.3 Допълнителна такса „Щета”

Наемателят може да елиминира финансовата си отговорност в случай на щета, като заплати допълнителна такса „Щета” на ден, както следва:

4 € – MCMR, EDMR, CDMR, CDAR, IDMR, IDAR,IWMR


7 € – SVMR, SDMR, FDMR, FDAR, SFMR, SFAR


10 € – PDAR, LDAR, FVMR


14 € – XFAR, XDAR


*Заплащането на допълнителна такса „Щета” не освобождава наемателя от задължението да предостави Протокол от полицията в случай на щета.


2.4 Приетите от Наемателя застраховки и такси не покриват:

- щети или загуби на части от интериора на автомобила

- щети или загуби на чистачки, антена, емблеми, радио (CD, MP3), навигационна система, огледала

- счупени прозорци по небрежност

- кражба на личен багаж

- щети по гуми, джанти и тасове

- щети по ходовата част на автомобила

 

2.5 Всички застраховки се считат за невалидни при следните случаи:

- нелегален превоз на товари и пътници

- използване на автомобила за превоз на опасни товари

- предоставяне автомобила на неупълномощен водач или водач под влияние на алкохол и/или други упойващи вещества

- шофиране извън пътните настилки

- при излизане извън територията на страната

- при неразрешени ремонти по автомобила

При щета или кражба Наемателят е длъжен да уведоми служител на Grent и компетентните органи незабавно. В противен случай, при непредоставяне на протокол от КАТ, всички застраховки се считат за невалидни и Наемателят носи цялата отговорност за пропуснати ползи и пълната стойност на автомобила.

 

3. Допълнителни услуги

3.1 Доставка и прибиране

Услугите „Доставка“ или „Прибиране“ се предоставят само при предварителна заявка.

За територията на София, Варна и Бургас таксата за услугата е EUR 10,00 в работно време. В извън работно време – таксата на услугата е EUR 20,00 на час, но не повече от EUR 60,00

3.2 Наем извън работно време

За наем извън работно време се прилага такса в размер на10 € / час, но не повече от 60 €.

3.3 Еднопосочен наем

Еднопосочни наеми са възможни само на територията на България при заплащане на такса в размер от 20 € до 100 €.

3.4 Пътуване в чужбина

Пътуване в чужбина с наетия автомобил е възможно по предварителна заявка от 1 /една/ седмица, предоставяне на копия от документите на Наемателя и заплащане на допълнителна такса.

3.5 Летищна такса

При наемане на автомобил от летище се заплаща летищна такса в размер на 10 €.

3.6 Пътна такса

Заплаща се пътна такса в размер на 1 € на ден.

3.7 Допълнителен шофьор

Заплаща се такса в размер на 3 € на ден.

3.8 Допълнително оборудване

Предлага се след предварителна заявка и заплащане на дневна такса, както следва:

Бебешко столче, детска седалка – 2 €

Вериги за сняг – 2 €

Зимни гуми – 2 €

Навигационна система – 4 €

3.9 Загуба на документи, ключове, регистрационни табели

В случай на загуба на документи, ключове или регистрационни табели на автомобила, се заплаща глоба в размер на 200 €.

3.10 Административна такса

В случай на щета или кражба се заплаща такса в размер на 30 € за покриване на административните разходи, независимо от приетата от наемателя „отговорност”.

3.11 Липсващо гориво

Автомобилите се отдават под наем с пълен резервоар и трябва да бъдат върнати с пълен резервоар. Липсващото гориво в момента на връщането, се таксува по 2 € на литър бензин или дизел.

 

4. ДДС

Всички горепосочени цени са в Евро (€) и не включват ДДС в размер на 20%.

 

Детайли за наемане

Възможно е да Ви бъде начислена допълнителна такса в офиса, тъй като за "Място на наемане" и "Място на връщане" сте избрали различни дестинации!

 
 


зареждане...
 
 
 
 
2018 Grent. All rights reserved